Svensk Server

maj 11, 2007

Stycken, Radbrytning, Fet- och kursivstil

Sparat under: HTML grunder — admin @ 8:44 f m

Stycken
En webbläsare (Internet Explorer exempelvis) kommer att visa texten på skärmen efter fönstrets bredd. Ändrar du fönsterstorleken kommer texten att visas lite annorlunda p.g.a. raderna bryts på olika ställen beroende på fönstrets bredd.

Ibland är det en fördel men det händer att man vill ha fasta radbrytningar och då kan man använda sig av märket <P>.

Effekten man får med ett nytt stycke är den du ser nu när du läser den här boken. Har du märkt att jag delar in min text i stycken med högst 5-6 rader?

Det gör jag för lättare läsning och trevligare utseende. Man tröttnar lätt på texter utan radbrytningar.
Det vanligaste attribut för stycken är align.

<P align=”center”> text är centrerad </P>


OBS: man kan utesluta </P> för stycken och några få märken till.

Radbrytning
I vissa fall har man ett behov av en ny rad inom samma stycke. Självklart finns det ett märke även för det. Det heter <BR>.
<br> representerar en ny rad.
<p> representerar ett nytt stycke .
Egentligen är <p> samma som två <br>.
Du kan skriva <br><br> istället för <p>.

Fet- och kursivstil
Märket för att göra texten i fetstil börjar med <B> och slutar med </B>.
Märket för kursivstil börjar med <I> och slutar med </I>.

Exempel:

<B> fetstil kommer här </B>
<I> kursivstil följer efter </I>

Andra bloggar om: , ,

maj 4, 2007

Teckensnitt, teckenstorlek och färg

Sparat under: HTML grunder — admin @ 3:40 e m

Man kan liva upp sin webbsida genom att betona vissa ord med annan färg eller genom att ändra teckensnittet och teckenstorlek på vissa meningar.

Alla tre egenskaper är attribut för ett nytt märke som behandlar texten. Dags att presentera FONT-element som bygger märket: <FONT> </FONT>.

Tänk på vad jag skrev tidigare om val av teckensnitt. Trots av ett stort urval brukar man välja en av 5 standard teckensnitt:
Times New Roman, Verdana, Arial, Tahoma och Helvetica.

I tabell nedan hittar du alla attribut med motsvarande beskrivning och exempel:

HTML –märke:

Beskrivning:

Exempel:

<FONT FACE=”Font”> text </FONT>

Istället för “Font” skriv en av 5 standard teckensnitt.

<FONT FACE=”Arial”> text </FONT>

<FONT COLOR=”color”> text </FONT>

Ange färgen på texten som följer. Både namn på färg och hexadecimalt tal går att skriva

<FONT COLOR=”green”> text </FONT>

<FONT SIZE=”size”> text </FONT>

Istället för “size” anger du ett tal mellan 1 och 7.  Om du inte gör någon kommer storlek 2 att användas.

tre
sju

Anta att vi vill ha en del av en text skriven med Verdana, grönfärgad och med storlek 5:
<font color=”green” size=”5″ face=”Verdana”>min text</font>

Låt oss ta ett större exempel med flera märken inblandade. Man börjar med ett nytt stycke med små bokstäver, centrerat. Sista två ord i stycket vill man modifiera genom att ändra attribut som påverkar teckensnitt (Verdana), färg (blå) och teckenstorlek (5):

<h5 align=”center”>
Precis, man ska kunna <font color=”blue” size=”5″ face=”Verdana”>FÅRSTÅ HTML</font>.</h5>

Precis, man ska kunna FÖRSTÅ HTML.

Andra bloggar om: , ,

Drivs av Wordpress